• یلدای 98
  • بازدید از آسمان نمای دیجیتال
  • بازدید از آسمان نمای دیجیتال
تاسوعا وعاشورا ۱۳۹۵/۸/۴

به مناسبت ایام تاسوعا وعاشورا در مدرسه مراسم عزاداری برگزار گردید وبین دانش آموزان نذری پخش شد.