• یلدای 98
  • بازدید از آسمان نمای دیجیتال
  • بازدید از آسمان نمای دیجیتال
ورود کلاس اولی ها ۱۳۹۵/۷/۳

مراسم ورود کلاس اولی ها به مدرسه  باحضور اولیای گرامی در مدرسه برگزار گردید،در آخر جلسه ای با حضور معلم پایه اول برای اولیاء تشکیل گردید